TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

 

Instrument de motivare ptr. AAd nr. 6 CSP 2024

Referat de aprobare 3218-21.05.2024 – Acte aditionale nr.6_2024 la CSP

Text proiect

Proiect decizie Presedinte ARF pentru aprobarea AAD6

Anexa_I_SNTFC-AAD6-2024_v.21_05_2024

Anexa_II_RegioCalatori-AAD6-2024 v.21_05_2024

Anexa_III_InterregionalCalatori-AAD6-2024_v.21_05_2024

Anexa_IV-TransferoviarCalatori-AAD6-2024_v.21_05_2024

Anexa_V_AstraTransCarpatic-AAD6-2024_v.21_05_2024

Anexa_VI_Softrans-AAD6-2024_v.21_05_2024

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail office@arf.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (21.05.2024 până la data de 31.05.2024).

 

___________________________________________________________

Instrument de motivare ptr. AAd nr. 5 CSP 2024

Referat de aprobare 1842-21.03.2024 – Acte aditionale nr.5 2024 la CSP

Text proiect

Proiect decizie Presedinte ARF pentru aprobarea AAD5

Anexa_I_SNTFC-AAD5-2024

Anexa_II_RegioCalatori-AAD5-2024

Anexa_III_InterregionalCalatori-AAD5-2024

Anexa_IV-TransferoviarCalatori-AAD5-2024

Anexa_V_AstraTransCarpatic-AAD5-2024

Anexa_VI_Softrans-AAD5-2024

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail office@arf.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (21.03.2024 până la data de 31.03.2024).

____________________________________________________________

Instrument de motivare ptr. AAd nr. 4 CSP 2024

Referat de aprobare 650-01.02.2024 – Acte aditionale nr.4_2024 la CSP

Text proiect

Proiect decizie Presedinte ARF pentru aprobarea AAD4

Anexa_I_SNTFC-AAD4-2024

Anexa_II_RegioCalatori-AAD4-2024

Anexa_III_InterregionalCalatori-AAD4-2024

Anexa_IV-TransferoviarCalatori-AAD4-2024

Anexa_V_AstraTransCarpatic-AAD4-2024

Anexa_VI_Softrans-AAD4-2024

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail office@arf.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (01.02.2024 până la data de 10.02.2024).

 

Consultare publică

Anunțuri – proiecte de acte normative:

Proiectul de Decizie a Președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară pentru aprobarea încheierii Actelor adiționale nr. 3 la Contractele de servicii publice pentru anul decembrie 2022 – 11 decembrie 2032/Actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. I-VI din Hotărârea Guvernului nr.1453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători.

Data publicării: 17.11.2023

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.11.2023

Grup ţintă:

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere a reglementării:

Modificarea și actualizarea unor elemente prevăzute în Contractele de servicii publice decembrie 2022 – 11 decembrie 2032, care se referă la:

– aprobarea programului de transport final pentru anul 2023/2024;

– actualizarea valorii unitare tren-km conform sumelor suplimentare alocate în bugetul ARF din fondul de rezervă.

Instrument de motivare ptr. AAd nr. 2 CSP 2023

Referat de aprobare 17.11.2023 – Acte aditionale nr.3_2023 la CSP

Text proiect

Proiect Decizie Presedinte ARF pentru aprobarea AAD3 pe 2023

Anexa I SNTFC AAD3-2023 ver.13.11.2023

Anexa II Regio Călători proiect AAD3-13.11.2023

Anexa III Interregional Călători proiect AAD3-13.11.2023

Anexa IV Transferoviar Călători proiect AAD3-13.11.2023

Anexa V Astra Trans Carpatic AAD3-13.11.2023

Anexa VI Softrans AAD3-13.11.2023

______________________________________________________________________

Documentele pot fi consultate la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti.

Elaborarea şi transmiterea propunerilor /observaţiilor /opiniilor

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

– ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail office@arf.gov.ro

– prin poștă, pe adresa Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Cod Postal: 010873

– prin fax la numărul 0374.808.649

– la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, în cadrul programului de lucru: luni-joi – 08.00-16.30; vineri – 08.00-14.00.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE, AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

 

 

***********************************************************************************************************************************************************

Proiectul de Decizie a Președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară pentru aprobarea încheierii Actelor adiționale nr. 2 la Contractele de servicii publice pentru anul decembrie 2022 – 11 decembrie 2032/Actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. I-VI din Hotărârea Guvernului nr.1453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători.

Data publicării: 21.07.2023

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 31.07.2023

Grup ţintă:

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere a reglementării:

Modificarea și actualizarea unor elemente prevăzute în Contractele de servicii publice decembrie 2022 – 11 decembrie 2032, care se referă la modalitatea de punctare pentru realizarea și utilizarea indicatorilor cantitativi, de calitate, de performanță, de eficiență și de investiții proprii/închiriere/operațiuni de leasing, aprobați în vederea stabilirii obligațiilor de serviciu public

Instrument de motivare ptr. AAd nr. 2 CSP 2023

Referat aprobare nr.5276 din 21.07.2023_Add nr.2 la CSP 2022-2032

Text proiect

Proiect Decizie Presedinte ARF pentru aprobarea AAD2 pe 2023 _05_07_2023

Anexa I CFR Calatori proiect Act aditional 2 rev_21_07_2023

Anexa II Regio Calatori proiect Act aditional 2 rev_21_07_2023

Anexa III Interregional Calatori proiect Act aditional 2 rev_21_07_2023

Anexa IV Transferoviar Calatori proiect Act aditional 2 rev_21_07_2023

Anexa V Astra Trans Carpatic Act aditional 2 rev_21_07_2023

Anexa VI Softrans Act aditional 2 rev_21_07_2023

______________________________________________________________________________

Anexa I CFR Călători proiect Act adițional 2 rev_28_08_2023 – varianta îmbunătățită

Anexa II Regio Călători proiect Act adițional 2 rev_28_08_2023 – varianta îmbunătățită

Anexa III Interregional Călători proiect Act adițional 2 rev_28_08_2023 – varianta îmbunătățită

Anexa IV Transferoviar Călători proiect Act adițional 2 rev_28_08_2023 – varianta îmbunătățită

Anexa V- Astra Trans Carpatic proiect Act adițional 2 rev_28_08_2023 – varianta îmbunătățită

Anexa VI- Softrans proiect Act adițional 2 rev_28_08_2023 – varianta îmbunătățită

______________________________________________________________________________

Documentele pot fi consultate la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti.

Elaborarea şi transmiterea propunerilor /observaţiilor /opiniilor

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

– ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail office@arf.gov.ro

– prin poștă, pe adresa Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Cod Postal: 010873

– prin fax la numărul 0374.808.649

– la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, în cadrul programului de lucru: luni-joi – 08.00-16.30; vineri – 08.00-14.00.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE, AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Proiectul de Decizie a Președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară pentru aprobarea încheierii Actelor adiționale nr. 1 la Contractele de servicii publice pentru anul decembrie 2022  – 11 decembrie 2032/Actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. I-VI din Hotărârea Guvernului nr.1453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022  – 11 decembrie 2032  în transportul feroviar public de călători.

Data publicării26.01.2023

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.02.2023

Grup ţintă:

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere a reglementării:

Actualizarea Contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2023 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice,  în contextul aprobării bugetului pe anul 2023 la Titlul IV, Subvenții.

Documentația aferentă consultării proiectului de act normativ:

Instrument de motivare ptr AAd nr.1_CSP 2023

Text proiect

Proiect Decizie

Anexa I CFR Călători proiect Act adițional 1

Anexa II Regio Călători proiect Act aditional 1

Anexa III IRC proiect Act adițional 1

Anexa IV_TFC proiect Act aditional 1

Anexa V_ATC proiect Act aditional 1

Anexa VI_Softrans proiect Act aditional 1

_____________________________________________________________________________________________

Instrument de motivare ptr AAd nr.1_CSP 2023- varianta îmbunătățită

Text proiect

Proiect Decizie – varianta îmbunătățită

Anexa I_CFR Călători proiect Act aditional 1 – varianta îmbunătățită

Anexa II Regio Călători proiect Act aditional 1 – varianta îmbunătățită

Anexa III IRC proiect Act adițional 1 – varianta îmbunătățită

Anexa IV_TFC proiect Act aditional 1 – varianta îmbunătățită

Anexa V_ATC proiect Act aditional 1 – varianta îmbunătățită

Anexa VI_Softrans proiect Act aditional 1 – varianta îmbunătățită

______________________________________________________________________________________________

Documentele pot fi consultate la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti.

Elaborarea şi transmiterea propunerilor /observaţiilor /opiniilor

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

– ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail office@arf.gov.ro

– prin poștă, pe adresa Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Cod Postal: 010873

– prin fax la numărul 0374.808.649

– la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, în cadrul programului de lucru: luni-joi – 08.00-16.30; vineri – 08.00-14.00.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE, AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

ISTORIC CONSULTĂRI PUBLICE

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut