Solicitare informații

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/256296

Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 2020 – https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/5f3cc88056da4898288059.pdf


Numele și prenumele persoanei responsabile pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 NINU Laurențiu

Șef birou 

Biroul Relaţii Externe, Transparenţă, Relaţii Instituţionale

Telefon: 0374.808.539

Fax: 0374.808.649

E-mail: relatiipublice@arf.gov.ro


Pentru a solicita Autorității pentru Reformă Feroviară informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Biroului Relații Externe, Transparență, Relații Instituționale.
Pentru aceasta, completaţi formularul-tip pentru solicitarea de informaţii de interes public:

FORMULARE PENTRU SOLICITARE INFORMAȚII

Cerere tip de informații în baza Legii 544/2001

Formular pentru reclamație administrativă – Întârziere răspuns

Formular  pentru reclamație administrativă – Răspuns negativ

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut