NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND IDENTIFICAREA, DECLARAREA ȘI MONITORIZAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE ÎN TRANSPORTUL FEROVIAR DE CĂLĂTORI

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că marți, 12 martie 2024, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 205, OMTI nr. 737 și 738 prin care au fost aprobate, pe de o parte, metodologia de identificare şi declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorie de trenuri, iar, pe de altă parte, metodologia de monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate şi de implementare a acţiunilor necesare.

Astfel, potrivit acestor acte normative, operatorii de transport feroviar public de călători (O.T.F) sunt obligați, în principal, să identifice și să declare cheltuielile eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare contract de serviciu public, rută de circulaţie şi categorie de trenuri și, de asemenea, să raporteze îndeplinirea obligaţiilor cu caracter economic sau financiar.

Totodată, este stabilită responsabilitatea ARF cu privire la verificarea modului de identificare şi declarare de către O.T.F. a cheltuielilor eligibile preliminate, în calitatea acesteia de autoritate competentă în domeniul transportului feroviar public de călători, precum şi de furnizor de ajutor de stat, în conformitate cu procedurile proprii şi cu prevederile legislative din domeniu în vigoare.

Prin urmare, măsurile prevăzute de cele două OMTI sunt menite să contribuie la creșterea gradului de transparență a modului de cheltuire a banului public, în cadrul subvenției acordate de statul român transportului public feroviar de călători.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut