Lista documentelor de interes public

 

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ARF
 • Structura organizatorică, atribuţiile structurilor ARF
 • Programul de funcţionare şi programul de audienţe al ARF
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet)
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ARF, precum şi numele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 • Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil
 • Programele şi strategiile proprii ale ARF;
 • Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003
 • Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică
 • Declaraţii de avere şi de interese
 • Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor.

 

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut