Lista documentelor produse si/sau gestionate

 • Note, documente elaborate şi expediate (corespondenţa)
 • Condici de predare-primire corespondenţă
 • Registre de intrare-ieşire documente
 • Rapoarte
 • Instrumente de prezentare şi motivare, proiecte de acte normative
 • Memorandumuri
 • Petiţii şi răspunsuri la petiţii
 • Adrese către alte instituţii
 • Note de corespondenţă internă
 • Decizii ale Președintelui ARF
 • Acte normative
 • Puncte de vedere, avize
 • Fişe ale posturilor
 • Fişe de apreciere individuală a activităţii personalului
 • Condici de prezenţă
 • Procese verbale de predare-primire
 • Documente financiar-contabile potrivit legislaţiei în vigoare
 • Proiectul anual de buget al ARF
 • Bugetul anual aprobat al ARF pe surse de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare şi programe
 • Bilanţul contabil (execuţia bugetară anuală) şi anexele aferente
 • Situaţii privind actualizarea inventarelor bunurilor
 • Raport privind activitatea de control financiar preventiv
 • Manuale, metodologii, rapoarte
 • Fişe de inventar
 • Note de chemare
 • Documentaţii achiziţii publice
 • Referate de necesitate
 • Registru acte normative
 • Ordine de deplasare
 • Dosare profesionale ale angajaţilor
 • Opisul carnetelor de muncă
 • Dosare de pensionare
 • Adeverinţe
 • Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică
 • Acte administrative cu caracter individual
 • Contracte individuale de muncă
 • Documente de arhivă.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut