Informare ARF asupra intrării în vigoare a Legilor 198 și 199/2023 de la 03 septembrie 2023

În contextul intrării în vigoare a Legilor învățământului preuniversitar și învățământului superior nr. 198 și 199/2023, de la data de 03 septembrie 2023, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) face următoarele precizări privind acordarea facilităților de transport pentru elevi și studenți pentru transportul feroviar intern:

 1. În conformitate cu prevederile art. 248 alin (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, Ministerul Educației va elabora metodologiile, regulamentele și alte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi în termen de 8 luni de la data intrării în vigoare (03 septembrie 2023).

2. Având în vedere faptul că:

  • a.Proiectele de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și respectiv studenți se află, la ora actuală, în consultare publică pe site-ul Ministerului Educației,
  • b.Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt abrogate în totalitate,
  • c.HG 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare, nu este abrogată în mod expres, precizăm că, până la intrarea în vigoare a noilor Norme metodologice prevăzute în Legile nr. 198/2023 și nr. 199/2023, gratuitățile stabilite pentru transportul elevilor, precum și reducerile și gratuitățile stabilite pentru transportul studenților se acordă, începând cu data de 3 septembrie 2023:
  •   – în cuantumul prevăzut de cele două legi;
  •   – conform normelor stabilite prin HG 42/2017.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut