Indicatori de performanță

 

Indicatori de performanță în transportul feroviar de călători

 

Prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1311/2021 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022—10 decembrie 2022, în transportul feroviar public de călători din România a fost introdus un sistem de Premiere/Penalizare bazat pe îndepliniriea/neîndeplinirea unei serii de indicatori de performanță, atât cantitativi, cât și calitativi.

Principiile de bază ale sistemului de Premiere/Penalizare sunt:

  • – valoarea pozitivă maximă a premierii este de 3% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea Contractului, pentru a respecta profitul maxim legal de 3%;
  • – valoarea negativă maximă a penalizărilor este de 3% din cheltuieli eligibile stabilite la semnarea Contractului, pentru a nu afecta negativ calitatea serviciilor obligatorii;
  • – efectul pozitiv sau negativ al sistemului Premiere/Penalizare va fi luat în considerare atunci când se calculează compensația finală.

Indicatorul cantitativ se referă la raportul din trenurile programate și cele efectuate. Acest raport se cuantifică drept tren-km total (tren-km efectuați/tren-km programați *100).

Indicatorii calitativi sunt:

  • – punctualitatea la destinație PD – pondere minute aferente trenurilor întârziate din cauza operatorilor de transport feroviar raportate la minute total trenuri circulate față de livret;
  • – gradul de ocupare GO – călători-km/locuri-km oferite la vânzare; gradul de ocupare de referință (GO planificat) este cel conform realizărilor din anul 2021, pe fiecare operator;
  • – anulări de trenuri AT, față de livret, cu excepția celor radiate de CNCF CFR SA;
  • – disponibilitatea materialului rulant DMR, pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, față de cel declarat la încheierea contractelor de servicii publice.

Toți indicatorii sunt separați pe cele două ranguri de tren în circulație – Regio (R) și Interregio (IR).

De asemenea, în contractele de servicii publice sunt prevăzute venituri minime obligatorii (VMO).

Modul de calcul al Premierilor/Penalizărilor este detaliat în Anexa 1 a fiecărui contract încheiat cu cei șase operatori de transport feroviar de călători din România.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut