Facilități de călătorie

Prezentare  – Beneficiari facilități de călătorie

Cadrul legislativ privind acordarea facilităților de călătorie în domeniul feroviar:

 1. Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023
 2. Hotărârea nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi
 3. Legea învăţământului superior nr. 199/2023
 4. Hotărârea nr. 811/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi
 5. Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 7. Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 8. Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 9. Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, republicat
 10. Legea 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere din 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945
 11. Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 12. Ordonanța Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, modificată și completată prin Legea nr.210/2003

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut