Despre Autoritatea pentru Reforma Feroviara

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a fost înfiinţată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu preluarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) si e) şi atribuţiilor corespunzătoare acestora din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Prin Hotarârea Guvernului nr.98/02.03.2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotarârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată organizarea şi functionarea autorităţii, numărul maxim de posturi fiind de 79.

A.R.F. a fost înfiinţată pentru a desfăşura o serie de categorii de activităţi, între care se regăsesc şi următoarele:

– stabilirea şi urmărirea procesului de implementare a măsurilor necesare pentru eficientizarea reţelei de transport feroviar public de călători pe o reţea feroviară, astfel cum acestea vor rezulta din strategia de eficientizare în domeniul reţelei feroviare, care va fi elaborată în acest sens;
– încheierea si gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public de călători;
– stabilirea, derularea şi implementarea măsurilor necesare, în conditiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru atribuirea contractelor de servicii publice destinate serviciului public de transport feroviar de călători pentru toţi operatorii de transport feroviar de călători, în condiţiile prevăzute de lege;
– achiziţionarea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de material rulant, destinat predării către operatori, în condiţiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de călători pe bază de proceduri aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, care se fundamentează pe criterii de transparenţă şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar public de călători;
– stabilirea, implementarea şi monitorizarea indicatorilor de performanţă pentru prestarea serviciilor de transport public feroviar de călători care vor sta la baza atribuirii contractelor de servicii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
– elaborarea şi implementarea de programe necesare pentru eficientizarea şi îmbunatăţirea calităţii serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată, inclusiv programe de eficientizare şi restructurare destinate administratorului de infrastructură feroviară;
– promovarea de reglementări în domeniul subvenţionării serviciilor publice de transport feroviar de călători şi alocarea acestor subvenţii către operatorii acestor servicii pentru a asigura o administrare eficienţă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar.

Structura organizatorică a Autorităţii pentru Reformă Feroviară este aprobată prin HG nr. 98/2.03.2017.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut