CONTACT

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF)

Adresa: Bld-ul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, 010873

Telefon Secretariat Președinte ARF: 0374.808.598

Fax: 0374.808.649

E-mail: office@arf.gov.ro


Rețele sociale

Facebook: https://www.facebook.com/arfromania

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/arf-autoritatea-pentru-reforma-feroviara/


Relații cu mass-media

Responsabil pentru relaţia cu mass-media: Ninu Laurențiu

Telefon: 0374.808.539

E-mail: relatiipublice@arf.gov.ro


Program funcționare
• Luni – Joi: 08.00 – 16.30
• Vineri: 08.00 – 14.00

Program audiențe  Luni: 12.00 – 14.00
• Audiențele ținute de ARF se desfășoară în conformitate cu programul stabilit de conducerea acesteia, respectiv în fiecare zi lucrătoare de luni,  între orele 12.00 – 14.00; programul pentru audiențe este făcut public prin afișare la sediul A.R.F. și pe pagina de web a instituției; audiențele programate în afara programului stabilit se aprobă de către Președintele A.R.F.; programarea la audiențe se poate face direct la sediul A.R.F din b-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Palatul C.F.R., intrarea G sau prin telefon la BRETRI.

Audiențele se solicită în baza unei cereri (scrise sau online) în care solicitantul își completează datele personale și precizează motivul audienței, care trebuie să fie în mod obligatoriu, în concordanţă cu obiectul de activitate al ARF.

După aprobarea cererii, persoana desemnată din cadrul BRETRI stabilește împreună cu cel care a solicitat audiența (telefonic sau online) data la care acesta se va prezenta  la sediul ARF.


Petiții: relatiipublice@arf.gov.ro

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Petiţiile pot fi transmise către Autoritatea pentru Reformă Feroviară prin una din următoarele modalități:

– prin transmiterea prin poștă pe adresa Autorității pentru Reformă Feroviară – Bldul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti

– prin poșta electronică la adresa: relatiipublice@arf.gov.ro

– telefonic la nr. 0374.808.539

– prin depunere la Registratura GEIP PALAT CFR – Poarta A, Palat CFR, B-dul Dinicu Golescu nr 38, sector 1, București.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut