Cadru General

Înscrise în contextul larg al furnizării serviciilor de interes general, contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători îndeplinesc importante funcţii economice şi sociale, cum ar fi: asigurarea dreptului fundamental la mobilitate, bunăstarea socială şi dezvoltarea regională.


De asemenea, transportul feroviar impune costuri comparativ minore alternativelor modale, deoarece oferă un grad sporit de siguranţă, implicând costuri ecologice reduse. Totodată, prezenţa căilor ferate pe tronsoane care nu sunt întotdeauna viabile din punct de vedere comercial asigură accesul unor categorii defavorizate la oportunităţile existente pe piaţa muncii în zone geografice extinse.  


Prin intermediul contractelor de servicii publice, operatorii feroviari (publici sau privaţi) sunt recompensaţi pentru asigurarea serviciului public de transport pasageri. Pe baza legislaţiei de înfiinţare a Autorităţii pentru Reformă Feroviară (A.R.F.) cu modificările și completările ulterioare, administrarea contractelor de servicii publice feroviare a fost transferată de la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor către A.R.F. Astfel, România face parte din grupul ţărilor europene care administrează contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători la nivel central.


Modalităţile esenţiale de atribuire a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători sunt licitaţiile competitive şi atribuirea directă. La ora actuală, în România, contractele de servicii publice se atribuie direct.Tendinţa europeană în domeniu încurajează practicile concurenţiale, cele mai recente elemente de legislaţie relevantă (Al patrulea pachet feroviar şi Regulamentul 2016/2338) vizând în viitor chiar eliminarea atribuirii directe.


Contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători definesc în mod explicit obligaţiile de serviciu public, precum şi zonele geografice vizate şi parametrii de calcul ai compensaţiei. Durata contractelor de servicii publice este de patru ani, nivelul compensaţiei fiind revizuit anual pe baza disponbilităţilor bugetare. Printre obligaţiile de serviciu public se numără obligaţiile tarifare (reduceri tarifare pentru anumite categorii de călători, de exemplu, gratuitate pentru studenţi), dar şi cele cu privire la frecvenţa serviciilor. Cerinţele de calitate impun anumite standarde cu privire la punctualitate, disponibilitatea locurilor, informaţii pentru clienţi, curăţenie, caracteristici ale materialului rulant, etc.


În prezent, A.R.F. administrează contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători cu următorii operatori feroviari: SNTFC ”CFR- CĂLĂTORI” SA, SC Interregional Călători SRL, SC Regiotrans SRL, SC Softrans SRL, SC Transferoviar Călători SA și SC Regio Călători SRL.”

 

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut