ARF susține asigurarea continuității traficului feroviar de călători

Autoritatea pentru Reformă Feroviară acționează în direcția asigurării continuității traficului feroviar de călători, creșterii calității serviciilor și reducerii presiunii financiare pe bugetul statului

În contextul informațiilor apărute recent în mass-media românească, referitoare la posibile întârzieri în plata subvențiilor către operatorii de transport feroviar de călători (OTF-C) și a imposibilității societăților feroviare de a plăti salariile angajaților din sistem, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) face următoarele precizări:

  1. Plata compensației către OTF-C se face de către statul român, prin intermediul ARF, în contextul îndeplinirii unor obligații legale de către aceștia, stabilite la nivel european și național. În acest sens, menționăm că serviciul public de transport feroviar de călători se execută pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul european 1370/2007, OUG 12/1998 privind transporturile pe căile ferate române și reorganizarea SNCFR și OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
  2. OTF-C au încheiat cu statul român contracte de servicii publice care prevăd obligațiile minime ale acestora privind asigurarea serviciilor între localitățile stabilite prin contract, un nivel minim de calitate și îndeplinirea unor obiective de performanță și eficiență.
  3. Pentru creșterea calității și predictibilității serviciilor feroviare, ARF a derulat și are în pregătire proiecte menite să analizeze cerințele pieței și să stabilească în mod obiectiv obligațiile de serviciu public în transportul feroviar de călători. Mecanismele de îmbunătățire a stabilirii și reglementării OSP se bazează și pe observațiile auditorilor Curții de Conturi a României și ai experților Consiliului Concurenței.
  4. În conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007, ARF are obligația de a verifica și a evita plata unor compensații în exces. Conform HG 1311/2021 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022—10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători, suma alocată compensației, conform estimărilor, este mai mică decât suma generatoare de compensație în exces.
  5. Astfel, potrivit dispozițiilor Codul muncii, angajatorii din România trebuie să plătească cu prioritate salariile. De asemenea, Codul fiscal prevede obligația societăților privind plata cu prioritate a contribuțiilor sociale și a impozitelor datorate bugetului de stat.
  6. Totodată, conform prevederilor OUG 103/2013, pentru asigurarea minimului necesar funcționării sistemului feroviar, OTF-C trebuie să plătească cu prioritate taxa de utilizare a infrastructurii și energia electrică de sarcină.
  7. În contextul recentei modificări OUG 12/1998 (iunie 2022), ARF are responsabilitatea de a verifica îndeplinirea obligațiilor fiscale ale operatorilor (în mod direct, obligațiile din OG 103/2013) pentru a putea aviza plata în continuare a subvenției.
  8. De altfel, începând cu 01 iulie 2022, când s-a introdus această noua obligație în sarcina ARF, autoritatea împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a căutat soluții pentru asigurarea fondurilor necesare plății la timp a subvențiilor, ținând cont și de fluxul de numerar provenit din fondurile publice, alocate plății facilităților de călătorie și veniturilor proprii generate de fiecare operator în parte.
  9. În aceste condiții, în care fondurile publice sunt insuficiente pentru a acoperi toate programele de exploatare și dezvoltare ale operatorilor de transport feroviar de călători, ARF caută soluții pentru asigurarea echilibrului financiar în domeniu, inclusiv asigurarea resurselor necesare administratorului de infrastructură, pentru plata salariilor de la această companie și efecturarea reparațiilor infrastructurii feroviare.
  10. Prin urmare, ținând cont de aspectele prezentate și în contextul fluxului de numerar caracteristic perioadei de vară (cu efecte pozitive generate de deplasările către și dinspre litoralul românesc), ARF își exprimă încrederea că în aceste zile efortul combinat dintre MTI, ARF și operatori va asigura plata fără întrerupere a obligațiilor rezultate din actele normative mai sus-menționate, dar și plata facturilor către terți.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut