Anularea procedurilor de atribuire competitivă a două contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători cu ramele electrice RE-IR1 puse la dispoziție de ARF

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că ieri, 26.03.2024, a decis anularea procedurilor de achiziție de „Servicii publice de transport feroviar de călători prin punerea la dispoziție a materialului rulant nou achiziționat de ARF, respectiv a trenurilor electrice inter-regionale, denumite RE-IR, destinate transportului interregional feroviar de călători”, loturile 2 și 3 (CSP-L2 și CSP-L3), organizate prin procedură competitivă, prin Bursa Română de Mărfuri (BRM).

Decizia în cauză a fost luată, întrucât cele două contracte de achiziție CSP-L2 și CSP-L3 nu s-au putut atribui unicului ofertant S.N.T.F.C. „CFR CĂLĂTORI” S.A., din cauza neîncadrării ofertelor depuse în plafonul maxim al compensației unitare acceptate de ordonatorul principal de credite, conform mandatului președintelui ARF. În conformitate cu prevederile procedurilor de atribuire competitivă a contractelor de servicii publice ARF a transmis de 6 ori pentru lotul CSP-L2, respectiv de 5 ori pentru lotul CSP-L3, solicitări de îmbunătățire a ofertei financiare.

Reamintim că aceste contracte au prevăzută o valabilitate de maximum 48 luni și, respectiv, 50 de luni, și vizează următoarele rute de circulație:

– 4 rute de serviciu public (prestate cu 13 rame RE-IR1), respectiv: București Nord – Brașov – Cluj Napoca, București Nord – Brașov, Brașov – Deda – Cluj Napoca, Cluj Napoca – Deva – Timișoara Nord,

– 4 rute de serviciu public (prestate cu 12 rame RE-IR1), respectiv: București Nord – Suceava, București Nord – Iași, București Nord – Galați, Iași – Cluj Napoca.

Atribuirea celor două contracte de servicii publice prin proceduri competitive reprezintă pașii legali întreprinși de ARF de asigurare a tranziției de la o piață de servicii publice obligatorii cu contracte atribuite direct operatorilor de transport feroviar la una caracterizată prin atribuirea exclusiv prin proceduri competitive.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 incepând cu 24 decembrie 2023 contractele de servicii publice pentru transportul feroviar de călători se atribuie, la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, prin proceduri competitive. În decembrie 2023, Guvernul României a actualizat cadrul legal de pregătire și atribuire a contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători, prin adoptarea O.U.G. nr. 131/2023, prin care s-a stabilit mecanismul de pregătire a procedurilor competitive de atribuire a contractelor menționate. ARF va pune în aplicare noul mecanism în vederea reluării procedurilor competitive.

Totodată, prin prevederile H.G. 1.453/2022 pentru atribuirea directă a contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – decembrie 2032, Guvernul României a creat mecanismul legal de utilizare a trenurilor RE-IR1 și în perioada necesară finalizării noilor proceduri de atribuire competitivă. Astfel, trenurile electrice RE-IR1 vor fi utilizate în cadrul serviciului public al României după predarea trenurilor către ARF de către furnizorul Alstom Ferroviaria S.p.A. și recepționarea acestora. Conform graficului actualizat de livrare al trenurilor, predat de către Alstom Ferroviaria S.p.A., cele 37 RE-IR1 vor intra în circulație gradual în perioada noiembrie 2024 – decembrie 2025. Primele 12 rame RE-IR1 vor fi utilizate în cadrul primului contract de servicii publice de transport feroviar din România atribuit prin procedură competitivă, procedură finalizată prin adoptarea H.G. nr. 1.328/2023.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Sari la conținut